top of page

HISTORY (Norwegian)

Peter Kristoffer Meyer ble født i Skien 3. april 1880.

Han tok utdannelse ved handelsskole i London og senere på handelsakademi i Hamburg. Han fikk en god utdannelse og tilegnet seg særdeles

gode språkkunnskaper.

Han arbeidet i Union Co. ved Skotfos Bruk fra 1900 til 1905. Deretter arbeidet han som kontorsjef ved Bamble Cellulosefabrik fram til 1917.

Som reder fulgte han markedene nøye og engasjerte seg i det som til en hver tid var lønnsomt; trelast-, tank-, bulk-, linjefart og gassfrakt.

P. Meyer hadde mange tillitsverv i Norsk Rederforbund, Rederforbundets Trelastgruppe og Tankskipsgruppe, Skibsfartens

Arbeidsgiverforening og Baltic and International Conference. Han var også styremedlem i mange aksjeselskaper.

Han var lenge styremedlem og formann i Foreningen for Skandinaviske Sjømannshjem i fremmede Havner. Han ga store økonomiske

bidrag til Norsk Sjøfartsmuseum slik at institusjonen i dag har en verdig ramme.

 P. Meyer var en flink forhandler, hadde stor arbeidskapasitet, var en utmerket taler både i alvor og fest. Hobbyer var seilas, jakt og fiske.

 

Rederiet P. MEYER

 

            Rederiet P. Meyer, Kristiania ble stiftet av Peter Kristoffer Meyer i 1917.

12. september samme år gikk P. Meyer sammen med Olsen & Ugelstad, Kristiania og dannet A/S Havtor med en aksjekapital på

kroner 600.000. Til styre ble valgt P. Meyer og Olsen & Ugelstad.

            D/S HAVTOR, et engelskbygget skip bygget i 1882 ble kjøpt fra Gjerdsjø & Bakkevig, Kristiansund for kroner 1.100.000 og

lagt inn i rederiet samme dato. 21. mai 1918 ble barken PRINCE GEORG innkjøpt for kroner 1.070.000 fra Aug. Stang,

Fremantle/Larvik. PRINCE GEORG ble solgt i september 1919 for kroner 882.000 til Chr. Lehland-Egelien, Drammen.

 

            Samme måned overtok P. Meyer firmaet A/S Havtor og ble manager. I desember 1919 kjøpte P. Meyer D/S FRANK fra A/S Frank

(Chr. J. Reim), Porsgrund og omdøpte henne til HAVMØY.

            I årene som fulgte ble rederiet bygget opp med kjøp og salg. I 1928 ble det første tankskipet kontrahert for levering i juli 1930.

M/T HAVBØR på 11.500 tdw var et stort skip for sin tid.

Fram til 1940 overtok de 3 tankskip, det største på 15.075 tdw. 4 tørrlasteskip ble også overtatt mens noen ble solgt og 2 forliste.

            Da Norge ble okkupert hadde A/S Havtor 4 tankskip og 2 tørrlasteskip. Under krigen ble en tanker og et av tørrlasteskipene'

torpedert og senket. M/T HAVMANN på 9.120 tdw som var kontrahert i 1937 ble levert fra Eriksberg Mekaniska Verkstads,

Göteborg ble levert 2. august 1945 for kroner 3.745.301.

 

            Meyer Line ble startet i 1948 for ukentlige seilinger mellom østkysten av USA og Kontinentet. På det meste var 8 linjeskip

beskjeftiget i linjen, alle med passasjerlugarer.

            Rederiets første tørrbulkskip ble M/S HAVKATT på 14.620 tdw og levert i 1959. 1962 ble T/T HAVBJØRN konvertert fra

tankskip til rederiets første OBO-skip. M/S HAVGAST på 16.000 tdw ble levert i 1963 som rederiets første bulkskip med kraner.

Hun seilte i Bulkhandlingpoolen hvor P. Meyer deltok sammen med Torvald Klaveness, Hjalmar Røed & Co. og L. Gill-Johannesen & Co.

            På forsommeren 1965 ble skipsreder P. Meyer syk, han døde 2. oktober samme år, 85 år gammel. Helt til han ble syk var han

hver dag på kontoret og tok aktiv del i dagens gjøremål. Hans eldste sønn, Sven Fermann Meyer, født i 1909, overtok som leder. Han

døde etter bare noen år og broren Per Fermann Meyer ble leder for noen år.

            25. november 1965 overtok P. Meyer, Kværner Brug og Hjalmar Bjørge sitt første gass-skip, M/S-LPG HAVGAS med

11.000 m³ lastekapasitet. 1967 ble bulkskipene HAVJARL og HAVKATT bygget om til containerskip, de første av den typen i Norge.

 

            Meyer Line ble nedlagt i 1971 og de 5 aktive linjeskipene ble solgt. I 1972 ble Nordic Offshore Co. stiftet og drillskipet HAVDRILL ble levert i 1973.

            I 1975 fikk P. Meyer store problemer etter å ha bestilt flere store tankskip, blant annet to på 470.000 tdw i Tyskland, kontrakten på de to ble omgjort til 4 bulkskip med kraner. Kreditorene gikk inn og refinansierte Havtorgruppen. John Hatleskog og Pål Caspersen ble ansatt som

leder og nestleder. Familien Meyer var da i realiteten ute av P. Meyer.

            I 70 og 80 åra økte interessen for gasskip. De samarbeidet med Kværner, Neste, B. O. Steen Shipping, Inge Steensland

Group og International Shipholding Corporation. Kværner og P/R Havtor Partners kjøpte i 1986 9 gasskip fra P&O. Samtidig ble Kværner

Havtor pool stiftet. Deltagerne i P/R Havtor Gas Partners var Inge Steensland Group og det fusjonerte Havtor.

I årene fremover tok de over mange gasskip.

 

            I 1980 ble manager ansvaret overført fra P. Meyer A/S til A/S Havtor Management. Bokstaven M for Meyer i skorsteinene ble etter hvert forandret til H for Havtor. Utover i 80-åra ble flere skip overført til utenlandsk flagg, både til Liberia og Singapore. Skip overført til Singapore

ble flagget tilbake da NIS kom i 1987. I 1986 kom Havtor Manila Office åpnet for bemanningen av Havtor-skipene.

            I 1989 kom de to Proboskipene PROBO GULL og PROBO HAWK samt flere nye og annenhåndsskip. I 1993 ble A/S Hav kjøpt fra Tore

Staubo og fusjonert inn i A/S Havtor.

1. januar 1994 ble A/S Havtor, B. O. Steen Shipping A/S, Havtor Management Shipping A/S og A/S Havmøy fusjonert.

            I 1995 kjøpte Havtor gasskipene til Kværner, Neste OY, International Shipholding og Partrederiet Nemo og fusjonerte med A/S Havtor Management. Havtor ble da et stort rederi hvor Kværner A/S ble den største aksjonæren med nesten 45 % av aksjene. Flåten besto

da av 42 gasskip, 4 tørrbulkskip, to Proboskip og et produktskip.

            I november 1995 kjøpte Bergesen 34 % av aksjene i Havtor og foreslo at selskapene skulle fusjonere. Fusjonen ble gjennomført 17. april 1996 og Havtor og rederiet P. Meyer var historie.

bottom of page